Prawo podatkowe i prawo pracy – Kancelaria Szczepańska Chwała

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy pomoc i obsługę prawną firm w zakresie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak również wszystkie inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe Kraków

W ramach tych usług Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy między innymi:
– doradztwo w sferze zakładania i obsługi spółek,
– reprezentację firm przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego,
– ustne lub pisemne konsultacje w zakresie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów.

Prawo pracy – konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się również w Prawie pracy. Oferuje doradztwo i pomoc w sferze:
– systemu wynagradzania pracowników,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowniczych,
– przepisów dotyczących BHP,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przedawnienia roszczeń.