Po co wykonuje się badania EMC?

Zgodnie z wytycznymi UE, sprzęty elektryczne muszą spełniać konkretne normy dotyczące środowiska elektromagnetycznego. Ma to przede wszystkim zagwarantować ich sprawne funkcjonowanie. Jakie kwestie reguluje dyrektywa EMC? Czy firmy zewnętrzne pomagają uzyskać potrzebne akredytacje?

Badania EMC – czym charakteryzuje się laboratorium EMC?

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pomagają zweryfikować czy konkretne urządzenie nie będzie wywoływało awarii innych sprzętów elektronicznych. Zauważmy, że zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej sprzęty muszą być ze sobą kompatybilne pod względem elektromagnetycznym. Obowiązująca dyrektywa EMC określa, że urządzenia niekompatybilne nie mogą być dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwinęły się specjalistyczne firmy, których obszarem działania jest przeprowadzanie testów EMC. Oferują one niezwykle bogaty wachlarz usług – od fachowego doradztwa, aż po szkolenia pracowników.

Badania EMC – jakie zadania realizują specjalistyczne podmioty?

Zewnętrzne przedsiębiorstwa przeprowadzają przeglądy schematów pod względem kompatybilności energetycznej – to ich najważniejsza funkcja. Ważna jest również pomoc w wyborze urządzeń do laboratorium. Następnym zadaniem, które wypełniają specjalistyczne firmy, jest pomoc w procesie akredytacji. Prowadzą one również profesjonalne szkolenia dla kadr – załoga musi być doskonale wyszkolona oraz rozumieć obowiązujące normy. To powoduje, że laboratorium EMC może spełniać swoje zadanie – przeprowadzać skrupulatne analizy. Dzięki kompleksowemu szkoleniu rezultaty badań są wiarygodne.