Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]