Kancelaria Szczepańska Chwała – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria Szczepańska Chwała to grono specjalistów złożone z doradców podatkowych, radców prawnych, prawników oraz aplikantów radcowskich z Krakowa. Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych, pozasądowych oraz w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej. Praca Kancelarii, założonej w 2010 roku, opiera się na wieloletniej praktyce, jak również nieustannym rozwojem i monitorowaniem zmian w orzecznictwie i przepisach. Klientami Kancelarii są zarówno podmioty gospodarcze, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby indywidualne.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej gałęzi prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie VAT-u,
– doradztwo w zakresie opodatkowania przychodów i dochodów,
– doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego,
– opinie, memoranda i analizy prawne,
– pisanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji.

Konsultacje prawne w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje doradztwo oraz konsultacje w obrębie:
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa administracyjnego i procesowego,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– postępowania karno-skarbowego i karnego oraz Kodeksu wykroczeń
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa rodzinnego,
– prawa finansowego i podatkowego.