Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Skieruj się tu, jeśli szukasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze wykonują mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, że online bez problemu można wyszukać darmowe platformy do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często koniecznością, np. jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności mające wpływ na finalny koszt przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład artykułów medycznych, prac dyplomowych albo dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Należy dodać, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. paszport czy świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]