Doradztwo z prawa rodzinnego – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to sfera prawa, która reguluje takie zagadnienia, jak sprawy majątkowe i stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami oraz pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, działa w obszarze konsultacji i doradztwa, jak również reprezentuje klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Postępowania rozwodowe, separacyjne – konsultacje prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta w sprawie rozwodowej,
– podział majątku dorobkowego małżonków,
– doradztwo i pomoc w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw.

Pozew o rozwód – doradztwo prawne w Krakowie

Specjalnością, wchodzącą w skład postępowań z zakresu prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W ramach tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy:
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– występowanie w imieniu klienta podczas rozprawy,
– opracowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– wniesienie apelacji, złożenie odwołania od wyroku sądu,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– przygotowanie i złożenie wniosku o separację.