Czym zajmuje się adwokat?

Zadaniem adwokata jest przygotowywanie opinii prawnych, reprezentowanie swoich klientów przed sądami oraz urzędami i udzielanie porad o charakterze prawnym. Spektrum spraw, których mogą podejmować się adwokaci jest naprawdę szerokie. Znacznej części z nas adwokaci kojarzą się przede wszystkim ze sprawami o charakterze karnym. Ale znaczna ich liczba podejmuje się też spraw rodzinnych oraz o charakterze administracyjnym.

Jakiego rodzaju porady o charakterze prawnym może udzielić nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj zwracają się po poradę do tego fachowca, kiedy potrzebują pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego lub cywilnego. Adwokat może nas między innymi reprezentować w momencie, gdy zdecydujemy się na rozwód. Równie rozległy jest zakres pomocy, , którą adwokaci oferują przedsiębiorstwom. W tym przypadku mogą zwrócić się one o poradę w wyjaśnieniu kwestii , które związane są z prawem gospodarczym, finansowym, ale także prawem pracy. W zależności od tego, jakiego typu pomocy wymaga spółka, adwokat jest w stanie sporządzić dla firmy opinię prawną lub ekspertyzę, w pełni profesjonalny projekt umowy oraz napisać pisma procesowe. Te ostatnie bywają sporządzane także dla osób fizycznych.

Co adwokat może zrobić dla firm?

Jak już wspomnieliśmy, o poradę do adwokata mogą zwrócić się zarówno osoby prywatne, ale również najróżniejszej wielkości spółki i firmy. Na ich zlecenie adwokat może opracować dokumentację dotyczącą działalności firmy bądź spółki. Przepisy prawne, w tym również prawo podatkowe, zmienia się wyjątkowo często i tylko adwokat jest w stanie śledzić je na bieżąco, a w konsekwencji właściwie je interpretować. W każdej sprawie, bez względu na jej rodzaj możemy być reprezentowani przez specjalistę tego rodzaju. Adwokat może podjąć się reprezentowania nas zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.