Badania wysokościowe – w jakim celu wykonuje się testy

Jeżeli chcesz zlecić badania wysokościowe Bielsko, wejdź na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na masztach, stropach, pomostach itd. Specjalne testy pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem lub innych dolegliwości mogących negatywnie oddziaływać na jakość pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku padaczki, chorób błędnika lub wad wzroku. Dopełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania wada wzroku?

Badania wysokościowe są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im regularnie raz na rok. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest wada wzroku, niedowidzenie, a także schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, żurawi samojezdnych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]