Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Badania kierowców Bielsko - dowiedz się więcej o tych usługach

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie należy się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów badających inteligencję, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi ekstra- oraz introwersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje wirometr, stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny tylko pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przechodzić muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Trzeba podkreślić, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je tylko raz.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]