Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów Bielsko - więcej o tych usługach

Gdy mowa o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania ten prawo nakłada również na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo jasno określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Ponadto, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często dochodzi w nich do wypadku, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że robienie tego rodzaju badań jest kluczowe.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, prędkość reakcji oraz zdolność oceny odległości. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż 0,5 godziny.
Jeżeli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku badanego. Zwykle są to 3-4 lata, zaś dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – 1-2 lata.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]