Przeprowadzamy badania geologiczne

Prowadzone współcześnie badania geologiczne wykorzystują nowoczesny sprzęt, który pozwala na dokładne sprawdzenie stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie tego typu badań i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – dokładna weryfikacja stanu gleby

Badania geologiczne prowadzone są w celu pozyskania dokładnych danych dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych procedur, jakie wykonują specjaliści należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie statyczne, pobranie próbek gruntu, określenie układu warstw podłoża. Precyzyjne określenie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Podmioty zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują wiele ważnych dokumentów, na przykład dokumentacje badań podłoża gruntowego, operaty wodnoprawne, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania związane z geologią górniczą – wykonywanie wierceń, tworzenie wniosków koncesyjnych, ustalanie zasobów.

Badania geologiczne – specjalny sprzęt wiertniczy

Czynności związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem różnych urządzeń. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych badań laboratoryjnych. Jakie maszyny są używane? Zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykonują wiercenia nawet 40 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich sondy krzyżakowe, dylatometr Marchettiego. W czasie procesu wykorzystuje się badania polowe, takie jak sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Dzięki nim można opisać stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia.