Projekty budowlane – o czym pamiętać?

więcej o projektach budowlanych »

Trudno znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto jednak zdać sobie sprawę, iż nie jest to łatwe wyzwanie, zaś szczególne problemy wiążą się z dopełnieniem rozmaitych urzędowych spraw. Najpierw powinniśmy postarać się o pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, gdy okażemy projekt budowlany. Projekt musi być opracowany przez architekta, a jego treść ustalają odpowiednie ustawy. Co zatem musi być w nim zawarte? Zapraszamy do lektury krótkiego tekstu.

Projekty budowlane – zawartość

Najistotniejszą częścią projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Plan powinien zostać sporządzony na mapie w skali 1:500 podpisanej przez geodetę oraz posiadać układ starszych i planowanych obiektów oraz instalacji energetycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą znaleźć się też dane o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu roślin i płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty wznoszonych obiektów, a często również informacje od firm dystrybuujących wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach konieczne okaże się również dodanie rezultatów testów geologicznych.

Po co są projekty budowlane?

Jak już wspomnieliśmy, projekty budowlane będą niezbędne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż nasza budowa powinna odbywać się według strategii ustalonej w owym dokumencie, zaś wszystkie niedopatrzenia będą przyczyną jej nieodebrania.

Kontakt z nami:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]