Kolorowe asfalty w przestrzeni miejskiej

Kolorowe asfalty stosowane są w przestrzeni zurbanizowanej jako składniki polepszające jakość ruchu samochodów i pieszych oraz spełniające role wizualne. Przekonajmy się, gdzie się je stosuje i jak są wyprodukowane.

Dlaczego produkuje się kolorowe asfalty

Perspektywy wykorzystania wielobarwnej mieszanki drogowej są nieograniczone. Najczęściej kolorowe asfalty służą do separowania traktów i w celu usprawienia komfortu uczestników ruchu. Spotkamy je na parkingach, drogach ratowniczych, poboczach, a także alejkach. Zwiększają one widzialność pasów ruchu, wytyczają drogi ratownicze, pasy postojowe, a także drogę dla pojazdów uprzywilejowanych. Dzięki użyciu kolorowych nawierzchni wymiernie obniżają się statystyki wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych. Soczyste barwy prezentują się weselej niż typowe nawierzchnie, które zazwyczaj są obecne w miastach, więc podnosi się także estetyka miejsc publicznych.

Z czego wykonuje się kolorowe asfalty

Sprawdźmy teraz z jakich substratów wytwarza się kolorowe asfalty. Najczęściej są to mieszanki mineralno-asfaltowe, przezroczyste, z których bez problemu można stworzyć interesujące nawierzchnie, mieszając na przykład mastyks grysowy i inne surowce. Powierzchnia jest wytrzymała na negatywne czynniki zewnętrzne i doskonale wypełnia swoją rolę, a przyczynia się do tego metodologia wytwarzania i zawartość mieszanki. Kolorowych asfaltów nie zrujnuje ich intensywna eksploatacja (np. jazda jednośladami czy ruch pojazdów), ani klimat, dokuczający obfitymi deszczami, mrozem oraz promieniowaniem ultrafioletowym.