Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu powierzyć realizację zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Wszak wykorzystanie należytych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje groźba podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również warto powierzyć profesjonalistom, gdyż kardynalnym błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich substytutów, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.