Hydroizolacja – jej rola i rodzaje

Właściwe zabezpieczenie budynków przed negatywnym wpływem wilgoci jest bardzo istotne. Nawet doskonale wykonany, mocny obiekt, zbudowany z materiałów wysokiej jakości, może zostać zniszczony z powodu działania wilgoci. Stanie się tak, kiedy zaniedba się obowiązek zrobienia hydroizolacji czy też przeprowadzi te prace niewłaściwie lub z wykorzystaniem niskiej jakości materiałów.

Czemu hydroizolacja jest tak istotna?

Każdy budynek może mieć kontakt z wodą, nie tylko jeżeli znajduje się na terenie podmokłym. Wilgoć szkodzi zaś wszystkim materiałom budowlanym (przede wszystkim cegłom glinianym) – rozpulchnia je, narusza tynki i sprawia, że budynek nie tylko jest nieestetyczny z powodu zawilgoconych murów, lecz również zwyczajnie niszczeje. Utrudnia to jego używanie, a w niektórych przypadkach wręcz, z powodu wilgoci w pomieszczeniach, uniemożliwia ich zamieszkanie. Oczywiście najmocniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wilgoci są fundamenty, które przecież decydują czy obiekt jest stabilny, co powoduje, że ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Ponadto wilgotne fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Działanie wilgoci i wynikające z tego konsekwencje znacząco zmniejszają też wartość budynku, rozsądniej zatem ochronić się przed tym, wybierając stosowną hydroizolację.

Efektywna hydroizolacja

Do zabezpieczania budynków przed kontaktem z wodą stosuje się różne techniki i materiały, w każdym przypadku jednak, jeśli chce się trwałości i skutecznego działania, należy postawić na produkty doskonałej jakości, oferowane przez zaufanych producentów. W innym przypadku po krótkim czasie niezbędna może być wymiana izolacji, jej uszczelnienie czy naprawa, co pochłania wielkie środki finansowe i wymaga obszernych prac remontowych.
Jeśli chodzi o typy hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą oraz pionową. Ta pierwsza nie dopuszcza do wciągania wody przez mury fundamentów, druga natomiast chroni budynek przed wilgocią z zewnątrz.