Czym zajmuje się monter budowy?

Potrzebujesz skontaktować się z monterem budowy? Kliknij tutaj

Monter budowy to odpowiednio przygotowany fachowiec, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Na czym polega ta praca i jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – najważniejsze uprawnienia

Pracę montera budowy definiują odpowiednie przepisy normatywne. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy robót budowlanych mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi przejść odpowiednie szkolenie z obsługi maszyn i podstaw BHP, a także pozytywnie zaliczyć egzamin. W dalszej kolejności uzyskuje się świadectwo oraz wpis do książki operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą stosować odpowiednie pasy bezpieczeństwa. Także pomocnik montera musi przejść odpowiednie przeszkolenie, mieć zaświadczenie lekarskie, zakładać odzież ochronną i hełm ochronny. Przepisy mają chronić robotników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – skręcanie komponentów rusztowań stalowych

Monter montuje metalowe konstrukcje na budowie – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie niezbędnych robót. Do zadań montera należy np. przygotowywanie elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, zabezpieczanie ich przed rdzą, montaż zgodnie z planem roboczym, jak również demontowanie konstrukcji i modernizowanie wszystkich elementów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i środku budynku, na kopułach, halach, więc praca ta narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych. Prace odbywają się na podstawie specjalnego planu, dlatego bardzo istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje posiadała techniczne uprawnienia. Duże znaczenie ma również doświadczenie. Chcesz być pewien, że konstrukcje są wykonane fachowo? Zaufaj zewnętrznemu podmiotowi, który powierzy prace fachowcom.

Kontakt z nami:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]