Root VPS – charakterystyka działania

Czym właściwie jest VPS?

Virtual Private Server (VPS) jest sposobem podziału jednego prawdziwego serwera na kilka niezależnych, wirtualnych. Pełny dostęp do specyficznej części zasobów serwera fizycznego jest jedną z wielu gwarancji, jakie daje hosting VPS. Na każdej maszynie wirtualnej można postawić inny system operacyjny, a żadne różnice w niej wprowadzone nie są w stanie zmienić, czy też zakłócić działania pozostałych serwerów. VPS zapewnia pełną funkcjonalność konta root, chociaż nie każde oprogramowanie obsługuje wszystkie jego możliwości (np. dostęp do kompilacji jądra systemu).

Komu jest potrzebne konto root VPS?

Usługa root VPS jest predestynowana dla osób posiadających umiejętności w zakresie zarządzania serwerem. Gdy zdecydujemy się na tę opcję, otrzymujemy dostęp do konta root w zainstalowanym na wirtualnym serwerze systemie po czym własnoręcznie możemy dopasować wszystkie ustawienia odpowiednio do swoich życzeń. Dzięki temu nie musimy rozmawiać z dostawcą hostingu oraz wydawać dodatkowych pieniędzy przy konieczności wprowadzenia poważniejszych zmian, a także otrzymujemy całkowitą swobodę w zakresie prowadzonych działań. Dowolność ta jest z oczywistych względów powodem, dla którego z root VPS powinny korzystać tylko osoby doświadczone.