PLC

Sterowniki PLC umożliwiają dokładne zarządzanie działaniem maszyn fabrycznych. Dzięki ich zastosowaniu jesteśmy w stanie uczynić bardziej skutecznym pracę wszystkich fabryk, a dzięki możliwości stosowania programów bez problemów zaadaptować do aktualnych wymagań.

Cykl pracy sterowników PLC

Tym, co wyróżnia je na tle pozostałych kontrolerów jest to, iż ich działanie jest zapętlone. Sterownik PLC wypełnia kolejno każdy z rozkazów znajdujących się w kodzie, zaś gdy ten się skończy, ponawia określony proces, sprawdza stany wejść i zapisuje we wskazanym pliku, a następnie rozpoczyna wykonywanie kodu od nowa. Języki, służące do pisania algorytmów sterujących działaniem kontrolerów dostarczane są najczęściej przez ich wytwórców.

Od jak dawna są używane sterowniki PLC?

Wczesne sterowniki PLC pojawiły się pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego stulecia. Z początku używane były w przedsiębiorstwach z Ameryki Północnej i RFN, ale zaledwie po kilku latach dotarły także do państw komunistycznych. Pierwsze tego typu urządzenia zjawiły się w naszym kraju w latach siedemdziesiątych, a ich oficjalna produkcja zaczęła się pod koniec tej dekady.

Jak klasyfikuje się sterowniki PLC?

Najpopularniejszym rodzajem sterowników PLC są sterowniki kompaktowe, umożliwiające pracę na jednym podzespole. Oprócz tego, dostępne są również sterowniki modułowe różnych rozmiarów oraz kontrolery centralizowane, w skład których wchodzą różne podzespoły zarządzane przez jedną jednostkę.

Co zyskasz dzięki sterownikom PLC

Sterowniki PLC, pomimo stosunkowo wysokich cen, umożliwiają zmniejszenie wydatków na użytkowanie instalacji przemysłowych. Nie są duże, a bardzo zmniejszają niebezpieczeństwo pojawienia się problemów.