Czego dowiesz się na kursie design for EMC?

EMC, czyli kompatybilność elektromagnetyczna, to nad wyraz ważny parametr wszelkich urządzeń elektronicznych. To ten parametr określa jakość pracy urządzenia w konkretnym środowisku. Urządzenie, które jest kompatybilne elektromagnetycznie nie może wytwarzać zakłóceń pozostałych pracujących w pobliżu urządzeń oraz być wrażliwym na zakłócenia przez nie generowane. Na to, czy produkt będzie kompatybilny elektromagnetycznie rzutują zwłaszcza błędy jego projektanta, jeżeli ten nie dostosowuje go do miejsca, w którym będzie on wykorzystywany. Z tego powodu tak istotne okazuje się to, by twórcy systemów elektronicznych mieli wiedzę o tym, jak takich problemów uniknąć.

Design for EMC – kurs?

Doskonałą sposobnością, aby nauczyć się, jak tworzyć systemy elektryczne z uwzględnieniem EMC, są kursy design for EMC. W ich toku kursanci poznają najważniejsze problemy związane z EMC oraz dowiedzą się jak rozpoznawać różne zakłócenia elektromagnetyczne, jak również usuwać ich źródła. Następnym etapem kursu jest projektowanie różnych elementów – od układów PCB po pudełka chroniące urządzenie przed zakłóceniami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się też na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniach laboratorium, w którym wykonane zostaną testy EMC.

Komu opłaca się uczestniczyć w kursie design for EMC?

Dobrze przy tym wiedzieć, iż nie wszyscy mogą wziąć udział w kursie design for EMC. Takie szkolenia kierowane są zwłaszcza do uczestników z przynajmniej podstawowymi wiadomościami dotyczącymi konstrukcji systemów elektrycznych i EMC. Zwykle biorą w nich udział specjaliści elektronicy oraz testujący, chociaż są również kierowane do specjalistów działających w innych profesjach.