Sprzedaż polskiego węgla

Polski węgiel i jego wizerunek w kraju i za granicą

Przez wzgląd na coraz mocniejszą pozycję importerów węgla, rozbudowujących stopniowo swoją ofertę towarową, Południowy Koncern Węglowy S.A. rozpoczął politykę wspierania wizerunku węgla pochodzącego z Polski.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość energetyczna jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Chiny, USA, Indie, RPA, a także Australia i Ukraina to państwa, na terenie których znajdują się największe złoża węgla.

Węgiel wydobywany w Polsce

Jeżeli chodzi o wydobycie substancji, jaką jest węgiel w Polsce, to jego pokłady są zlokalizowane głównie na Górnym Śląsku oraz w województwie lubelskim. U lokalnych dostawców jest możliwość nabycia następujące rodzaje węgla:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – to gatunki o najwyższej kaloryczności oraz najmniejszej ilości popiołu pozostającego po ich spalaniu, dlatego są powszechnie używane do ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel Groszek – drobny węgiel, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z dostępnych na rynku rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrociepłowniach i elektrowniach.