Przetwory ekologiczne ze zdrowych upraw – czym się charakteryzują?

Szukasz żywności ekologicznej? Koniecznie odwiedź ten adres.

Od prężnego rozwoju przemysłu żywieniowego, który zaczął się w XX wieku, artykuły spożywane przez nas na co dzień zaczęto standardowo nasycać różnorodnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Lecz wraz z dojrzewającą świadomością nabywców odnośnie tego, co jedzą i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, ostatnio coraz chętniej poszukują oni produktów wykonanych z żywności ekologicznej.

Żywność ekologiczna – rośliny kultywowane według kluczowych zasad rolnictwa ekologicznego

Żeby konkretny produkt oferowany w naszym kraju mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko i artykuły z niej wyprodukowane muszą uzyskać konkretne certyfikaty nadawane przez autoryzowane do tego laboratoria. Nadrzędnym jednak przymiotem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, iż użyte do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce kultywowano według najważniejszych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie wykorzystywali chemicznych nawozów ani środków ochrony roślin, które mogłyby mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które również szkodzą otoczeniu. Niektóre bowiem nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe bądź powodują zasolenie gleby, a opryski pół syntetycznymi pestycydami nierzadko są powodem obumierania pożytecznych owadów. Tymczasem na skutek ekologicznej uprawy rośliny posiadają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych szkodliwych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co powinno być umieszczone na etykiecie zdrowej żywności

Przetwory ekologiczne są poddawane nieustannemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym również w trakcie przewozu oraz przechowywania. Co ważne, gdy produkt spełnia wymogi, jego wytwórca obok rutynowych informacji między innymi o temperaturze przechowywania, masie netto, kraju produkcji ingredientów, kaloryczności oraz terminie trwałości, musi też obowiązkowo podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej ten produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli liść ułożony z gwiazd na zielonym tle. Poszukując żywności ekologicznej warto zatem czytać wnikliwie etykiety produktów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o posiadanych certyfikatach.

Kontakt z nami:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]