Ekogroszek

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które pozyskiwane jest z węgla kamiennego lub też z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi mieć takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Oprócz tego, ważnym jest, aby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji o właściwościach trudnopalnych.

Ekogroszek w naszych domach

Przez wzgląd na niewielkie rozmiary, ekogroszek można spalać przy wykorzystaniu automatycznych dozowników węgla, które są elementem kotłów retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia.

Dlaczego warto używać ekogroszek?

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych wiąże się z dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.