Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, nie wyłączając start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę osób prywatnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki pieniężne, głównie z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są doświadczeni prawnicy. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym RP.