Europejski nakaz aresztowania

Do odwiedzenia strony internetowej www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy wyszukują najważniejszych informacji na tematy takie jak: ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycji między krajami wspólnotowymi Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że aktualnie nie obowiązuje już reguła tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, skutkuje bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu krajach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądu, którą wydaje Państwo członkowskie. Głównym celem ENA jest pozbawienie wolności osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju pochodzenia.
Informacją godną uwagi jest fakt, że Państwo członkowskie UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z ENA. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.