Deportacja

Jeżeli poszukują Państwo wiadomości z zakresu ekstradycji, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie zamieszczone są rzetelne informacje na temat ekstradycji, deportacji oraz procesie ich postępowania. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków UE dnia 1 stycznia 2004 r. r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż zasada podwójnej odpowiedzialności została wycofana. Dzięki temu osoba, która popełniła jedną z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany czyn jest karany w obu krajach, czy też nie. W przypadku deportacji wiele czynników ma wpływ czy dana osoba zostanie deportowana. Zależą od konkretnego przypadku i etapu na jakim znajduje się postępowanie . Zastosowane zostaną inne środki prawne , gdy sprawę będzie prowadził prokurator, a inne w przypadku postępowania rozpoznawczego przez sąd. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej stronie www.ekstradycja.eu.