Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa to jeden z rodzajów oświetlenia awaryjnego. Posiada łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne znaki na zielonym lub czerwonym tle. Pełni funkcję punktu orientacyjnego podczas braku prądu. Pomaga ludziom znajdującym się w budynku sprawnie wydostać się na zewnątrz w czasie pożaru lub innego zagrożenia. Zdarza się, że brak prądu może mieć tragiczne konsekwencje w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania ważnego procesu technologicznego.

Do czego służy oświetlenie bezpieczeństwa?

Systemy oświetlenia awaryjnego mają budowę modułową i działają w sposób automatyczny. Wszystkie elementy oświetlenia łączą się ze sobą, a sterowanie nimi odbywa się w ramach jednego systemu. To znaczy, że za każdym razem można wytyczać indywidualne drogi ewakuacyjne dopasowane do konkretnego budynku oraz regulować czas świecenia. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy pamiętać, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane odrębnie od zasilania podstawowego.

Działanie i rodzaje oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa wykorzystuje się przede wszystkim w budynkach publicznych oraz dużych firmach. Poszczególne akty prawne regulują, jakie wymogi musi spełniać oświetlenie i, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być bezwzględnie zamontowane. Są to na przykład: hale widowiskowe, stadiony, a także domy opieki. Szczególnie istotne jest oświetlenie przestrzeni otwartych, drogi ewakuacyjnej oraz stref podwyższonego ryzyka.