Do czego służą znaki BHP

W Polsce obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń staje się marginalne. Obecnie kodeks BHP nakłada wymóg prawidłowego znakowania budynków. Tak więc dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na najróżniejszych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak również szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące reguł postępowania w przypadku pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się dużym znaczeniem zaliczane są również instrukcje mówiące postępowaniu z odpadami biologicznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nikogo nie należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma poprawne oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na najróżniejszych urządzeniach, które awaria wykluczyła z użytkowania – dotyczy to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są również w przemyśle. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki o charakterze ostrzegawczym , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko we wnętrzach budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego świetnego wyglądu i – co kluczowe – nadal pozostaną wyraźne. W wielu przypadkach pokrywane są też materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one widoczne także kiedy jest ciemno. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Kontakt z nami:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]