Czemu szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Organizacja szkolenia PPOŻ to powinność pracodawcy. Powinniśmy zorganizować je oczywiście nie tylko z uwagi na przepisy – w razie pożaru nasi pracownicy będą potrafić szybko opuścić teren obiektu. Z tego powodu nie należy na nim oszczędzać i wybrać tylko tych organizatorów, którzy zagwarantują nam, że pracownicy rzeczywiście uzyskają wymagane umiejętności. Na czym zatem opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym należy wiedzieć przy wyborze osoby je organizującej? W jakich odstępach czasowych powinny się odbywać?

Kto może prowadzić szkolenia PPOŻ?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ warto powierzyć sprawdzonej firmie. Osoby, które przekażą załodze, co zrobić w razie pożaru muszą posiadać ważne kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gaszenia ognia albo przejść kurs inspektorów ochrony PPOŻ. Zależnie od poziomu szkolenia, muszą posiadać wykształcenie maturalne lub wyższe. Dokładne zapisy dostępne są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Kiedy organizować szkolenia PPOŻ?

Prawo precyzuje, że szkolenia PPOŻ dla pracowników administracyjnych muszą być organizowane minimum co sześć lat. Dla pracowników fizycznych ten okres to dwadzieścia cztery miesiące, natomiast przy pracach najbardziej niebezpiecznych – dwanaście miesięcy. Pamiętajmy jednak, że powinny one zapewnić ochronę pracowników – warto więc przeprowadzać je trochę częściej. Nie jest istotne, czy są to duże, czy niewielkie zakłady pracy – wszędzie mogą okazać się bardzo przydatne.