Pracownia Register – projektowanie biuletynów firmowych

Potrzebujesz dowiedzieć się, kto przygotowuje biuletyn firmowy? Koniecznie skieruj się tu

Pozytywny obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma ogromne znaczenie dla jej właściwego działania. Budowanie pozytywnych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec firmy. PR wewnętrzny, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać różnorodne narzędzia. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy to magazyn kierowany do pracowników danej organizacji. To skuteczne narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają organizacji na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz pełnią funkcję informacyjną.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo zredagowany biuletyn firmowy jest wartościowym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Istotne jest, by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym czasopisma. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinno dobrze się czytać i z przyjemnością oglądać, dzięki czemu może on być zajmujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Buduje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaprocentować poprawą zaufania i motywacji zatrudnionych.

Kontakt z nami:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]