Custom Publishing

Custom publishing to forma marketingu związana z wykorzystaniem technik wydawniczych. Jest to technika kompleksowej obsługi klientów w zakresie wydawnictw wielostronnicowych. Firmy podejmują się prac związanych zarówno z zaplanowaniem projektu danej ulotki, czy też biuletynu, ale też na kontynuacji wydawania kolejnych numerów istniejącego już wydawnictwa.

Custom publishing konkretniej

Firmy, które zajmują się custom publishingiem łączą w sobie działania agencji reklamowej, PR-owej, wydawniczej, redakcyjnej oraz drukarni. Do wydawnictw tego typu zalicza się:

  • tradycyjne magazyny papierowe,
  • newslettery,
  • magazyny internetowe (e-ziny),
  • katalogi różnego rodzaju,
  • książki,

Custom publishing – zalety

Do zadań custom publishingu zalicza się osiąganie celów marketingowych, celów z zakresu public relations oraz komunikacyjnych, takich, jak:

  • pozyskiwanie nowych kontraktów,
  • budowanie lojalności,
  • budowanie i zwiększanie świadomości marki,
  • efektywna komunikacji wewnętrznej z pracownikami lub innymi grupami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie służącej: informowaniu, motywowaniu, integrowaniu, edukowaniu oraz budowaniu kultury firmowej.

Kontakt z nami:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]