Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Jeśli spółka przechodzi poważny kryzys, wierzytelności wobec wspólników rosną z miesiąca na miesiąc i rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek upadającym przedsiębiorstwom

Restrukturyzację można określić jako transformację podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego upadłości i w efekcie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy proponują mnóstwo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami, zatem są bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców. Również postępowania kończą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie aktualnej ustawy i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, a zwłaszcza uratować przedsiębiorstwo przed upadłością.

Cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniona powyżej ustawa określa cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wybiera, na własną rękę przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tu tylko potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu listy wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji trwa przeważnie do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają z reguły właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest często dłuższy niż 12 miesięcy, gdyż w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a równolegle zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, który wariant restrukturyzacji można zastosować w danej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć jedynie wówczas, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego lub sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki typ będzie stosowny dla Twojej spółki, obligatoryjnie skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.