jak wystawić notę księgową na 40 euro

Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią zwykłego niedopatrzenia lub krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]