Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Porządna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Sprawdź koniecznie!

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie wnika czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta przelewu należności za sprzedane produkty lub zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie należności przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu oraz redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]