Czym jest faktura proforma?

Wejdź na ihpweb.pl, aby odnaleźć odpowiedź na pytanie czy faktura proforma jest wiążąca.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy online, spotkali się przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, toteż raz za razem można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się aczkolwiek zostawić ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem zakupu artykułów ani zrealizowania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie została sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal być zmienione.

Co powinna określać faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie przewidywanej daty dostarczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.