Skuteczny scenariusz szkolenia

Zapotrzebowanie na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest od jakiegoś czasu bardzo duże, toteż duża część osób decyduje się, by udać się na kurs trenerski. Przygotowuje on do wykonywania zawodu trenera, a jego najważniejszym punktem jest nauka odpowiedniego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć ciekawy scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, należy pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, rozmaite bywają także okoliczności, dlatego niezbędne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku będzie się restrykcyjnie go trzymać. Należy więc brać pod uwagę różne możliwości i wyjścia. Jedną z najważniejszych kwestii jest dobranie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do jego czasu. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt rozległy, ani też zbyt wąski. Nawet trenerzy mający certyfikat trenerski wtedy, kiedy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni niekiedy uściślać zagadnienia. Równie istotną kwestię stanowią cele kursu. Są one oczywiście różne, jednak w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana obecnej sytuacji, a więc poprawienie określonych umiejętności lub poprawa zachowania w określonych okolicznościach. Jeśli w trakcie podsumowania okazuje się, iż założenia te zostały osiągnięte, jest to sukces, gdyż rezultaty te będą długofalowe. Cel jest oczywiście mocno związany z obszarem danego szkolenia.

Najistotniejszy etap scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po określeniu celów nadchodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest kluczowe, pomimo tego, że przeprowadza się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest niebagatelne. Na etapie tym wykorzystuje się charakterystyczne narzędzia stosowane na szkoleniach, czyli tzw. dramy – odgrywanie scenek, symulacje, narracje, a także zwykle dzieli się uczestników na grupki, co gwarantuje skuteczniejszą pracę oraz skutkuje większą aktywnością i otwartością. Aby możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, trzeba także wyłonić cele operacyjne, co jest następnym punktem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności czy umiejętności, jakie grupa musi wypracować, aby była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego rodzaju oraz tematu szkolenia. Zazwyczaj wypracowanie tych parametrów wymaga przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich niezbędne jest podsumowanie, w czasie którego uczestnicy opowiadają, czego się nauczyli. Podsumowania trzeba dokonać również na koniec szkolenia.