Pomoc dydaktyczna

Jeszcze nie tak dawno, uczenie w szkole opierało się tylko i wyłącznie na zeszycie oraz podręczniku. Wraz z postępem techniki pojęto, że jest to rozwiązanie niewystarczające. Ratunkiem okazało się wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Lekcje nie były już takie nudne. Dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych usatysfakcjonowani są zarówno nauczyciele jak również uczniowie. Ich zasługą jest lepsze przyswajanie informacji. Możliwość zobaczenia schematu powoduje, lepsze zrozumienie mających miejsce procesów. Każda nowoczesna placówka szkolna powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne – rola we współczesnym nauczaniu

Pomoce dydaktyczne są nieodłącznym elementem procesu nauczania. Pełnią również ważną rolę w rozwoju wyobraźni. Istnieje wiele funkcji, które spełniają pomoce dydaktyczne m.in.:

  • ułatwiają poznawanie rzeczywistości
  • pomoce dydaktyczne pozwalają na poznawanie wiedzy o danej rzeczywistości
  • pomagają w kształtowaniu emocjonalnego stosunku do rzeczywistości
  • pomoce dydaktyczne pobudzają rozwój działalności przekształcającej daną rzeczywistość