Kurs języka włoskiego

Dlaczego opłaca się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Znajomość języka angielskiego jest aktualnie standardem, dlatego też, żeby podnieść swoje kompetencje i pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do popularnych języków zalicza się: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej niezbędny dla pracodawcy.

Czemu warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia u nas swoje filie i zakłady. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem „urzędowym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest niezmiernie prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest nauczenie się podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!