Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością?

Wybór najlepszego kierunku studiów to kwestia, z którą co roku mierzą się tysiące młodych ludzi. W wielu przypadkach wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki przyciągają najwięcej kandydatów.

Kierunki studiów popularne wśród maturzystów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach zarządzanie oraz psychologia. Kolejno w zestawieniach pojawiają się prawo, kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), budownictwo czy rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Nie łatwo dostać się również na wydziały związane z realizacją filmową, grafiką komputerową czy kreowaniem wizerunku. Warto podkreślić, że wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków jednocześnie.

Jak wybrać odpowiednie dla nas studia?

Stojąc przed wyborem kierunku należy rozważyć własne zainteresowania, ale również przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i z reguły nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez działanie w wolontariatach bądź studenckich kółkach. Trzeba zagospodarować te lata jak najlepiej.