Pierwsza pomoc przy zawale – defibrylatory AED

Defibrylatory to sprzęt wykorzystywany w przypadku zagrożenia życia. Regularnie pomagają setkom tysięcy pacjentów z zawałem. Jak działają defibrylatory AED i czym się charakteryzują?

Defibrylatory AED – urządzenia wykorzystywane w przypadku zatrzymania krążenia

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić poprawny rytm serca, np. w sytuacji pojawienia się migotania komór. Działa na mięsień sercowy emitując impuls elektryczny odpowiedniej mocy, dzięki czemu możliwe jest uratowanie życia chorej osoby. Tradycyjny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz ekranu pokazującego poziom arytmii. O przebiegu defibrylacji decyduje lekarz. Specyficznym typem sprzętu jest defibrylator AED, który może być użyty zarówno przez osoby z wykształceniem medycznym, jak i osoby bez profesjonalnego przeszkolenia. Defibrylator AED samodzielnie monitoruje czynności życiowe i określa czy osoba poszkodowana wymaga defibrylacji. Następnie za pomocą komend głosowych oraz ilustracji osoba prowadząca defibrylację jest pouczana jak wykonywać dalsze czynności. Urządzenia emitują też sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać prawidłowy rytm RKO.

Defibrylatory AED – wyposażone w elektrody jednokrotnego użytku

Statystyki wykazują, że błyskawiczne rozpoczęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia aż o 70 procent. To właśnie z tego powodu w przestrzeni publicznej instaluje się defibrylatory AED, a w mediach prowadzone są akcje społeczne dotyczące prowadzenia reanimacji. Defibrylatory AED od tradycyjnych różnią się odmienną budową. Posiadają jednorazowe elektrody, które przykleja się do ciała osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura zewnętrznego defibrylatora obejmuje także ręcznik i maskę na twarz. Urządzenia te wyposażono w moduł automatycznej analizy EKG.