Kurs – pierwsza pomoc

W naszym kraju co roku ginie parę tysięcy osób wyłącznie dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Reakcją na takie zatrważające statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w chwili zagrożenia życia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania symulacji z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia omawiane w czasie szkolenia, są zależne od wspólnych uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.