Guz piersi

Rak piersi należy do najczęściej spotykanych nowotworów u kobiet. Rocznie zachorowalność w Polsce dotyczy grupy 1500 kobiet, które mogą odnieść korzyści w leczeniu raka piersi, wykonując jak najwcześniej badania genetyczne. O raku piersi, poza wyczuwalnym guzem, sygnalizować mogą poza wyczuwalnym guzem są również inne zmiany w wyglądzie piersi. U niektórych kobiet wciągnięcie brodawki sutkowej, które występuje od wieku dojrzewania jest sprawą naturalną, jednak wciągniecie brodawki pojawiające się niedawno może być objawem niepokojącym. Nasze szanse na 100% wyleczenie wzrastają wraz z wcześniejszym rozpoczęciem leczenia guza piersi.

Leczenie guza piersi – wykorzystywane sposoby

Leczenie guza piersi jest żmudnym procesem. W celu wykluczenia bądź potwierdzenia raka piersi należy wykonać przede wszystkim biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Istnieją dwa główne cele leczenia raka piersi: usunięcie nowotworu z organizmu i zapobieganie nawrotom raka. W leczeniu raka piersi stosuje się metody takie jak: zabieg chirurgiczny, chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia raka piersi. Wybór postępowania uzależniony jest indywidualnie od umiejscowienia guza, tzn. czy rak ograniczony jest tylko do piersi, czy doszło do przerzutów.