Gabinet psychoterapii

Zawód, jakim jest psychoterapeuta nie jest prawnie skodyfikowany w Polsce, a więc psychoterapeutą można nazwać każdą osobę, kto ukończył specjalistyczny kurs, a także osobę, która jest w jego trakcie. Uczestnikami tego typu kursów są zazwyczaj osoby o wykształceniu psychologicznym, socjologicznym, pedagogicznym, a nawet filozoficznym.

Psychoterapia grupowa

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, a celem jest pomoc pojedynczemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać długimi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótszych form, np. sesji kilkudniowych. Grupy terapeutyczne są zwykle są konkretnie ukierunkowane np. ich celem jest pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. Nie mniej jednak istnieją również grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest ludziom posiadającym różne przykre doświadczenia życiowe. W tym celu dołączenie do grupy jest poprzedzone wywiadem na temat potrzeb pacjenta.