Znaczenie wody procesowej

Woda nie zawsze jest przeznaczona do picia. W przemyśle potrzebna jest również woda procesowa, która używana jest między innymi do obniżania temperatury wszelkich urządzeń. Należy przy tym powiedzieć, że woda procesowa powinna spełniać mnóstwo wymagań. Nie może okazać się za twarda, gdyż w podobnym razie istnieje ryzyko powstawania osadu na częściach maszyn. Nie można nie wspomnieć również o demineralizacji wody. Jak więc uzdatniana jest woda procesowa? W których fabrykach jest stosowana?

Woda procesowa – techniki otrzymywania

Wodę procesową otrzymuje się rozmaitymi sposobami, ale najczęściej wykorzystywane są w tym celu stacje odwróconej osmozy. Ciecz przepuszczana jest przez odpowiednią błonę, w wyniku czego likwidowane są wszystkie domieszki. Odwrócona osmoza posiada wiele atutów – jest dość mało kosztowna, ponieważ nie wymaga dużego poboru prądu i bardzo skuteczna. Warto nadmienić, że tak produkowana woda procesowa jest nie tylko miękka, ale także nie zawiera żadnych minerałów.

Woda procesowa – przykłady użycia

Woda procesowa jest często używana do chłodzenia elementów maszyn przemysłowych. Zdaje egzamin lepiej niż inne ciecze, a oprócz tego jest łatwiej dostępna. Woda procesowa jest ponadto stosowana także w produkcji napojów oraz leków. Nie sposób zapomnieć też o ogrodnictwie, gdzie wodę procesową wykorzystuje się do nawadniania upraw, oraz szpitalach, gdzie jest ona używana do dezynfekcji narzędzi.