Program do liczenia czasu pracy zamiast listy obecności

Dotychczasowy sposób kontroli czasu pracy oraz absencji pracowników czyli papierowa lista obecności, bywa już coraz mniej chętnie wykorzystywany. To staromodne rozwiązanie oraz niezbyt wygodne. Znacznie lepszym sposobem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się pracowników z obowiązków w o wiele dogodniejszej formie i znacznie bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zbiera dane, jakich zwyczajna lista obecności nie zawiera.

Program do liczenia czasu pracy – łatwy sposób gromadzenia informacji

Nie w każdym zakładzie pracy traktuje się tak samo rygorystycznie kwestię godzin pracy zatrudnionych osób czy ich spóźnień, lecz w niektórych miejscach jest to niezwykle istotne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydaje się w ogromnych korporacjach, w zakładach produkcyjnych oraz zakładach, gdzie pracownicy mają dość dużą swobodę, a kontrolowanie ich jest trudne. W tego rodzaju sytuacjach trudne byłoby tradycyjne rozliczanie czasu pracy, zaś program, który się tym zajmuje, pełni jeszcze inne funkcje. Nie tylko zbiera informacje na temat, kiedy pracownik dotarł do miejsca pracy i je opuścił. Za jego pomocą można również kontrolować spóźnienia, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet czas poświęcany na pracę nad określonymi zadaniami. Tagi, czytnik i specjalne oprogramowanie pozwalają zbierać wszystkie te dane i automatycznie je przetwarzają, przedstawiając je w postaci raportów, co jest wielką oszczędnością wysiłku. Program ten przede wszystkim jednak jest bardzo precyzyjny – nie da się go oszukać.

Program do liczenia czasu pracy – najważniejsze korzyści

Systemy do rejestrowania czasu pracy są niezwykle łatwe jeśli chodzi o obsługę i nauka korzystania z nich nie wymaga wiele czasu. Umiejscowione w punkcie łatwo dostępnym dla użytkowników, pozwalają pracodawcy na pełną kontrolę ich czasu pracy, także w systemie wielozmianowym. Dzięki temu systemowi możliwe jest sprawdzanie wydajności zatrudnionych osób, a także wykrywanie ewentualnych złamań regulaminu (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje zmniejszeniem pensji). Na podstawie zebranych danych można podjąć decyzję, czy zatrudnić kolejną osobę, czy może zredukować liczbę pracowników, co bezpośrednio ma wpływ na finanse przedsiębiorstwa, a więc skorzystanie z takiego rozwiązania daje wiele realnych korzyści.